สมัครแทงบอล UFA เกมส์จีคลับ ในประเทศเปรูเล็กน้อย

สมัครแทงบอล UFA เกมส์จีคลับ Alicorp งบการเงินรวมไตรมาสที่ 2 ปี 2รายได้รวมมีจำนวน S / 1,827.4 ล้าน (+ 12.2% YoY) EBITDA เพิ่มขึ้น 47.4 ล้าน S / 241.7 ล้าน (+ 24.4% YoY) โดยมี EBITDA Margin ที่ 13.2% (+1.3 pp YoY) นอกจากนี้รายได้สุทธิอยู่ที่ 128.2 ล้าน S / ด้วยอัตรากำไรสุทธิ 7.0% เพิ่มขึ้น 2.4 pp YoY อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ลดลงจาก 1.66 เท่า ณ เดือนธันวาคม 2559 เป็น 1.06 เท่า ณ เดือนมิถุนายน 2526 กรกฎาคม 2560

05:01 น. เวลาออมแสงตะวันอLIMA, เปรู – ( BUSINESS WIRE ) – Alicorp SAA (“ บริษัท ” หรือ“ Alicorp”) (BVL: ALICORC1 และ ALICORI1) ประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบในไตรมาสที่ 2 ของปี 2017 (Q2 17 ‘) ตัวเลขทางการเงินได้รับการรายงานโดยรวมและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (“IFRS”) ตามข้อความต่อไปนี้ซึ่งควรอ่านควบคู่กับงบการเงิน

และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เผยแพร่ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เปรู ( Superintendencia del Mercado de Valores – SM1. รายได้รวมมีจำนวน 1,827.4 ล้าน S / 1,827.4 ล้าน (+ 12.2% YoY) ในขณะที่ปริมาณอยู่ที่ 481.2 พันตัน (+ 9.5% YoY)

รายได้ที่เพิ่มขึ้นอธิบายได้จาก: i) ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 43.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนอันเป็นผลมาจากการครองส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้นในขณะที่การขยาย สมัครแทงบอล UFA ตัวของตลาดอาหารกุ้งของเอกวาดอร์และตลาดอาหารปลาของชิลีกำลังเกิดขึ้น ii) ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคของเปรูเพิ่มขึ้น 8.3% YoY เนื่องจาก

การเติบโตของกลุ่มธุรกิจหลัก และ iii) ธุรกิจ B2B เพิ่มขึ้น 4.4% YoY เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นในแพลตฟอร์ม Food Servic2. รายได้และปริมาณจากธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคในเปรูแตะที่ 666.8 ล้าน S / 666.8 ล้าน (+ 8.3% YoY) และ 129.0 พันตัน (+ 3.0% YoY) ในช่วงไตรมาส 2/60 การ

เพิ่มขึ้นนี้ได้รับการอธิบายเป็นหลักโดย i) การเปิดตัวหมวดปลาทูน่ากระป๋องซึ่งอธิบายถึงการเติบโตของรายได้สินค้าอุปโภคบริโภคของเปรูถึงหนึ่งในสามและ ii) การเติบโตแบบออร์แกนิกที่จดทะเบียนโดยหมวดหมู่หลักของเราเช่นน้ำยาซักผ้า (+ 8.2% YoY) น้ำมันบริโภค (+ 7.1% YoY) ซอส (+ 10.9%

YoY) น้ำยาปรับผ้านุ่ม (78.2% YoY) และสบู่ซักผ้า (+ 7.9% YoY) เนื่องจากกลยุทธ์ทางการค้าของ บริษัท ที่ส่งผลให้ส่วนแบ่งมูลค่าเท่ากันหรือสูงกว่าใน 12 จาก 14 หมวดหมู3. เกี่ยวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในช่วง Q2 17 ‘บริษัท ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ 10 รายการ (6 ใน Consumer Goods Peru 2 ใน

Consumer Goods International 1 ใน B2B และ 1 ใน Aquaculture) การเปิดตัวดังต่อไปนี้สามารถเน้น: i) ปลาทูน่ากระป๋องภายใต้ ” แบรนด์ Primor” เปิดตัวหมวดหมู่ใหม่ ii)“ Care Blocks” สำหรับแพลตฟอร์มอาหารปลาเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดใหม่และ iii)“ Casino Black” ปรับปรุงแบรนด์หลักในหมวดคุกกี้และแครกเกอร์

4. อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 1.4 pp YoY (31.6% ใน Q2 17 ‘เทียบกับ 30.2% ใน Q2 16’) ในขณะที่ Gross Profit อยู่ที่ 577.3 ล้าน S / เพิ่มขึ้น 17.2% เมื่อเทียบกับ S / 492.4 ล้านของ Q2 59 ‘ การปรับปรุงส่วนใหญ่อธิบายโดย i) การจัดการรายได้และการริเริ่มการออกแบบตามมูลค่าในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคในเปรูแม้ว่าราคาวัตถุดิบจะเพิ่มสูงขึ้น ii) การประหยัดในการจัดหาและการผลิตอันเป็นผลมาจากโปรแกรมประสิทธิภาพของเรา iii) วัตถุดิบที่ลดลง ราคาวัสดุในธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและ iv) ผลตอบแทนจากการดำเนินงานที่สูงขึ้นจากสินค้าอุปโภคบริโภคในบราซิล

5. EBITDA มีจำนวน S / 241.7 ล้าน (+ 24.4% YoY) และ EBITDA Margin เพิ่มขึ้น 1.3 pp YoY (13.2% ระหว่าง Q2 17 ‘เทียบกับ 11.9% ใน Q2 59’)

6. ดังนั้นรายได้สุทธิมีจำนวนทั้งสิ้น S / 128.2 ล้านในช่วง Q2 17 ‘เพิ่มขึ้น 71.4% YoY ขณะที่ Net Margin อยู่ที่ 7.0% เพิ่มขึ้น 2.4 pp YoY อันเป็นผลมาจากความสามารถในการทำกำไรดังกล่าวเพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายทางการเงินสุทธิลดลง ดังนั้นกำไรต่อหุ้น (EPS) จึงเพิ่มขึ้นจาก S / 0.087 ใน Q2 16 ‘เป็น S / 0.148 ใน Q2 17’

7. กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2017 อยู่ที่ / 598.7 ล้าน S / 378.2 ล้านสูงกว่าตัวเลขที่สร้างขึ้นในเดือนมิถุนายน 2016 การเพิ่มขึ้นนี้อธิบายได้จาก: i) รายได้รวมและการสร้าง EBITDA ที่สูงขึ้นและ ii) การจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ กระแสเงินสดที่ใช้ในการดำเนินการลงทุนเท่ากับ S / 16.6 ล้านบาทเทียบกับ S / 44.8 ล้านที่จดทะเบียน ณ เดือนมิถุนายน 2559 เงินลงทุน CAPEX ณ เดือนมิถุนายน 2017 อยู่ที่ S / 34.3 ล้าน

8. ณ เดือนมิถุนายน 2017 หนี้สุทธิลดลง S / 411.8 ล้านเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2016 แตะที่ 921.1 ล้าน S / 921.1 ล้าน หนี้รวมอยู่ที่ 1,624.5 ล้าน S / 1,624.5 ล้าน ณ เดือนมิถุนายน 2017 สูงกว่า S / 18.1 ล้านเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2016 หนี้สุทธิลดลงจากการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้น อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ลดลงจาก 1.66 เท่า ณ เดือนธันวาคม 2559 เป็น 1.06 เท่า ณ เดือนมิถุนายน 2560

สำหรับการเผยแพร่รายได้ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2017 ของ ALICORP ฉบับเต็มโปรดไปที่: https://www.alicorp.com.pe/alicorp-ir/public/financial-information/reportes/conference-calls.html

การประชุมทางโทรศัพทAlicorp SAA (BVL: ALICORC1 และ ALICORI1ขอเชิญทุกท่านร่วมพูดคุยเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 201วันที่: วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 25เวลา: 12.00 น. ตามเวลาตะวันออ11:00 น. เวลาล หากต้องการเข้าถึงการโทรโปรดกดจากสหรัฐอเมริกา: 1-800-311-

94จากนอกสหรัฐอเมริกา: 1-334-323-7224หมายเลขรหัสการประชุม: 6863ผลประกอบการไตรมาส 2/60 ของ Alicorp จะมาพร้อมกับการนำเสนอทเว็บที่: https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/412/2177เกี่ยวกับ ALICOAlicorp เป็น บริษัท สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำซึ่งมีสำนักงาน

ใหญ่อยู่ในเปรูโดยมีการดำเนินงานในประเทศละตินอเมริกาอื่น ๆ เช่นอาร์เจนตินาบราซิลชิลีเอกวาดอร์และส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ บริษัท มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค (อาหารผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลและผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน) ในเปรูบราซิลอาร์เจนตินาเอกวาดอร์โคลอมเบีย

และชิลีในประเทศอื่น ๆ (2) ผลิตภัณฑ์ B2B (แป้งอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม น้ำมันหมูผลิตภัณฑ์ผสมล่วงหน้าและบริการอาหาร) และ (3) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (การให้อาหารปลาและกุ้ง) Alicorp มีพนักงานกว่า 7,600 คนในการดำเนินงานในเปรูและ บริษัท ย่อยในต่างประเทศ หุ้นสามัญและหุ้นเพื่อการ

ลงทุนของ บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลิมาภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ ALICORC1 และ ALICORI1 ตามลำดัรายชื่อผู้ติดต่AlicorAlexander Pendavis, (511) 315-0800 Ext.444410Corporate Finance Director & IROFax: (511) 315-086apendavish@alicorp.com.peTransAct Technologies รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2017
รายงานรายรับไตรมาสที่สองของปี 2017 ที่ 13.6 ล้านดอลลาร์และ 0.12 GAAP ที่ปรับลด EPS

03 สิงหาคม 2560 04:05 น. เวลาออมแสงตะวันออกHAMDEN, Conn. – ( BUSINESS WIRE ) – TransAct Technologies Incorporated (Nasdaq: TACT) (“ TransAct” หรือ“ Company”) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์และโซลูชันการพิมพ์สำหรับตลาดที่มีการเติบโตสูงรายงานในวันนี้ ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สรุปได้ดังนีสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 256(ในหน่วยล้านยกเว้นข้อมูลต่อหุ้นและเปอร์เซ็นต์)

คุณสามารถดูการกระทบยอดของมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP กับหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป (“ GAAP”) ที่เทียบเคียงได้มากที่สุดในรุ่นนี้ ดู “มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP” ด้านล่างสำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับเมตริกเหล่านี้

Bart Shuldman ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TransAct ให้ความเห็นว่า“ การที่เราให้ความสำคัญกับการขายโซลูชันที่ใช้เทคโนโลยีที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของเราทำให้ไตรมาสที่สองของปี 2017 เติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น 690 คะแนนต่อปีเป็น 47.3% ซึ่งนำ

ไปสู่ รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 15% EPS ปรับลดเพิ่มขึ้น 20% และ EBITDA เพิ่มขึ้น 11% แม้รายได้จะลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี นอกเหนือจากผลประกอบการ

ทางการเงินที่มั่นคงแล้วเรายังมีความคืบหน้าอย่างมากในไตรมาสที่สองในการวางตำแหน่งธุรกิจโซลูชั่นร้านอาหารของเราเพื่อความสำเร็จในระยะใกล้และระยะยาวรวมถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าของเทอร์มินัล AccuDate ในไตรมาสแรกของปี 2560 .

“ TransAct เข้าสู่ตลาดโซลูชันร้านอาหารอย่างมีกลยุทธ์ด้วย AccuDate 9700 ทำให้ บริษัท สามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งด้านเทคโนโลยีหลักของเรา

และโซลูชันเพื่อตอบสนองโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าทุกขนาดและระดับความซับซ้อนของเมนูที่แตกต่างกันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าเราคาดการณ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เนื่องจากผู้

ประกอบการร้านอาหารและบริการอาหารเข้าใจและเห็นคุณค่าของโซลูชัน AccuDate ของเรามากขึ้นในการปรับปรุงการดำเนินงานหลังบ้านเราจึงได้เห็นความพึงพอใจที่โดดเด่นสำหรับโซลูชันผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการของเราที่ช่วยให้พวกเขาจัดการการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลกำไร เพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้ารายนี้ เราได้เปิดตัว AccuDate XL และเพิ่งเสร็จสิ้นการรวมเทอร์มินัลของเรากับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ชั้นนำในอุตสาหกรรม

CrunchTime และ Jolt ส่งผลให้ AccuDate XL ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ TransAct จึงตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการด้านการขายภายในที่สำคัญหลายโครงการซึ่งทำให้ บริษัท ได้รับประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดในระยะยาวของ XL

“ อันดับแรกเราเปิดตัวแคมเปญการตลาดทางตรงอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการรับรู้ใน AccuDate XL และกระตุ้นความสนใจในผลิตภัณฑ์โดยมีกำหนดเวลา

อย่างมีกลยุทธ์ที่จะเริ่มก่อนงาน National Restaurant Association Show ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ประการที่สองเรากำลังดำเนินไปอย่างดีในการสร้างทีมขายตรงภายในที่มุ่งเน้นไปที่การผลักดันความต้องการโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนี้ สมาชิกทีมใหม่เหล่านี้กำลังทำงานทั่วประเทศเพื่อเปิดเผย

AccuDate XL ที่ทรงพลังและระบบนิเวศซอฟต์แวร์ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและบริการด้านอาหารทุกขนาดและกำลังพัฒนาฐานโอกาสในการขายที่เพิ่มมากขึ้น ประการที่สามเราเพิ่งเปิดตัวฉลาก TransAct ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่อง AccuDate ของเราซึ่งทำให้ บริษัท สะดวก ผู้ให้บริการแบบ

ครบวงจรสำหรับความต้องการการติดฉลาก AccuDate ส่วนใหญ่ในขณะเดียวกันก็ให้บริการ TransAct กับธุรกิจรายได้ใหม่ที่น่าสนใจ สุดท้ายนี้เรากำลังเพิ่ม

โอกาสในการสร้างรายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ รอบ ๆ AccuDate XL ด้วยการนำเสนอบริการและการสนับสนุนทางเทคนิคที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกค้าจำนวนมากในกระบวนการที่กำลังเติบโตของเรา

“ ในช่วงไตรมาสที่สองความสนใจที่เพิ่มขึ้นใน AccuDate XL สะท้อนให้เห็นจากยอดขายสุทธิของโซลูชันร้านอาหารที่เติบโตขึ้นตามลำดับเกือบ 94% การ

ขายฉลาก AccuDate ครั้งแรกของเราและสัญญาบริการผ่าน TransAct Services Group และงานในมือที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมทดลองใช้ หลังจากที่เราเปลี่ยนกลยุทธ์การออกสู่ตลาดสำหรับธุรกิจโซลูชันร้านอาหารเป็นทีมงานภายในในไตรมาสที่สองเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นในวันนี้เพื่อดำเนินการตามศักยภาพการขายในระยะยาวของ AccuDate XL ให้ประสบความสำเร็จ

“ เมื่อพิจารณาจากตลาดอื่น ๆ แล้วเครื่องพิมพ์คาสิโนและเกมของเรายังคงได้รับส่วนแบ่งในสภาพแวดล้อมการเล่นเกมในประเทศที่ดีขึ้นในขณะที่แนวโน้มยอดขาย Epicentral ใหม่ในช่วงสมดุลของปี 2017 เป็นไปในเชิงบวก ตลาดลอตเตอรีของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายอะไหล่ของเราได้รับประโยชน์จากการ

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมไปสู่สัญญาที่ยาวขึ้นและ / หรือขยายออกไปซึ่งทำให้ฐานเครื่องพิมพ์ลอตเตอรีที่ติดตั้งทั่วโลกของเรา

อยู่ในสนามได้นานขึ้น สิ่งนี้คาดว่าจะสร้างตลาดรายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ สำหรับ TransAct เนื่องจากเครื่องพิมพ์มากกว่า 500,000 เครื่องที่เราขายในตลาดลอตเตอรีจะต้องได้รับการดูแล

“ นอกจากนี้เรายังเริ่มเห็นสัญญาณของกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในตลาดน้ำมันและก๊าซในประเทศเนื่องจากยอดขายเครื่องพิมพ์น้ำมันและก๊าซของ Printrex เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สองของปี 2017 และยอดขายที่บริโภคได้ของ Printrex ผ่าน TransAct Services Group เพิ่มขึ้น 51% ในปีที่แล้ว”

Mr. Shuldman กล่าวสรุปว่า“ TransAct ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการขยายธุรกิจของเราในช่วงครึ่งหลังของปี 2017 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ AccuDate XL ของเรายังคงได้รับแรงฉุดในตลาด เรารู้สึกตื่นเต้นกับการตอบสนองของลูกค้าต่อข้อเสนอ CrunchTime และ Jolt ใน AccuDate XL และเชื่อว่าการ

ตัดสินใจลงทุนในโครงการริเริ่มด้านการตลาดทางตรงและการขายภายในจะสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจในอนาคต ทีมงาน TransAct ทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่การสร้างมูลค่าของผู้ถือหุ้นและเราหวังว่าจะได้ทำตามสัญญานี้เมื่อปีที่ผ่านมา”

การทบทวนงบดุลและการริเริ่มการคืนทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2017 TransAct มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 4.9 ล้านดอลลาร์และไม่มีหนี้สิน ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 201

7 บริษัท ได้จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 0.09 ดอลลาร์ต่อหุ้นและไม่ได้ซื้อหุ้นคืนใด ๆ ของหุ้นสามัญทำให้ได้รับทุนคืนทั้งหมด 663,000 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสดังกล่าว TransAct มีเงินเหลืออยู่ 1.4 ล้านดอลลาร์ภายใต้การอนุญาตซื้อหุ้นคืนที่มีอยู่ 5.0 ล้านดอลลาร์

Steve DeMartino ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ TransAct กล่าวเสริมว่า“ TransAct ยังคงใช้ประโยชน์จากงบดุลที่ดีของเราเพื่อลงทุนในธุรกิจโซลูชั่นร้านอาหารของเราโดยวางตำแหน่งให้เราใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เชื่อว่าเป็นโอกาสทางการตลาดที่มีความหมายมากในขณะเดียวกันก็กลับมา ทุนให้

กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่เพิ่มขึ้น 0.09 ดอลลาร์ต่อหุ้น แม้ว่าการริเริ่มการลงทุนด้านการตลาดและการขายของเราจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 แต่เราคาดว่าการลงทุนเหล่านี้จะสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงเนื่องจากเราคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและการปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต่อไปในอนาคต”

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2560

TransAct สร้างยอดขายสุทธิในไตรมาสที่สองของปี 2017 ที่ 13.6 ล้านดอลลาร์เทียบกับยอดขายสุทธิในไตรมาสที่สองของปี 2016 ที่ 14.8 ล้านดอลลาร์ ยอดขายสุทธิสำหรับโซลูชันร้านอาหารลดลงเหลือ 1.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2560 จาก 1.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี

2559 โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายที่ลดลงเกือบทั้งหมดให้กับตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการที่ บริษัท ให้ความสำคัญกับรูปแบบการขายตรงและเทอร์มินัล AccuDate XL ใหม่ ระบบ POS อัตโนมัติและยอดขายสุทธิของธนาคารลดลง 1.2 ล้านดอลลาร์จากปีต่อปีสู่ระดับ 2.0 ล้านดอลลาร์ใ

นไตรมาสที่สองของปี 2560 ซึ่งสะท้อนถึงยอดขายเครื่องพิมพ์ Ithaca 9000 ของ บริษัท ที่ลดลงไปยัง McDonald’s เมื่อเทียบกับไตรมาสที่บันทึกไว้ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ยอดขายสุทธิของคาสิโนและเกมในไตรมาสที่สองของปี 2017 อยู่ที่ 4.0 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 5 ดอลลาร์ 2 ล้านคนในช่วง

เดียวกันของปีก่อนเนื่องจากยอดขายคาสิโนในประเทศที่เพิ่มขึ้น 26% นั้นมากกว่าการชดเชยด้วยยอดขายที่ลดลงให้กับลูกค้าต่างชาติ ยอดขายสุทธิของเครื่องพิมพ์ลอตเตอรีในไตรมาสที่สองของปี 2017 อยู่ที่ 2.8 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 2.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2559 ยอดขายสุทธิของ

Printrex อยู่ที่ 282,000 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2560 เทียบกับ 176,000 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2559 ในขณะที่กลุ่มบริการ TransAct ของ บริษัท มียอดขายสุทธิ 3.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2560 เทียบกับ 2.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2559 2 ล้าน

ในไตรมาสที่สองของปี 2559 ยอดขายสุทธิของ Printrex อยู่ที่ 282,000 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2560 เทียบกับ 176,000 ดอลลาร์ใน

ไตรมาสที่สองของปี 2559 ในขณะที่กลุ่มบริการ TransAct ของ บริษัท มียอดขายสุทธิ 3.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2560 เทียบกับ 2.4

ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2559 2 ล้านในไตรมาสที่สองของปี 2559 ยอดขายสุทธิของ Printrex อยู่ที่ 282,000 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง

ของปี 2560 เทียบกับ 176,000 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2559 ในขณะที่กลุ่มบริการ TransAct ของ บริษัท มียอดขายสุทธิ 3.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2560 เทียบกับ 2.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2559

อัตรากำไรขั้นต้น 47.3% ในไตรมาสที่สองของปี 2017 เมื่อเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นที่ 40.4% ในไตรมาสที่สองของปี 2559 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงส่วนผสม

ของยอดขายที่ดีมากขึ้นรวมถึงการขายอะไหล่เครื่องพิมพ์ลอตเตอรีที่มีอัตรากำไรสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นในไตรมาสที่สองของปี 2017 มากกว่าการชดเชยยอดขายสุทธิที่ลดลง 8% ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 7% เป็น 6.4 ล้านดอลลาร์

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2017 อยู่ที่ 5.1 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 4.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของ บริษัท ในการสร้างกองกำลังขายภายในโดยเฉพาะและริเริ่มโปรแกรมการตลาดทางตรงสำหรับตลาดโซลูชันร้านอาหาร

TransAct สร้างรายได้จากการดำเนินงาน 1.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2017 เทียบกับ 1.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2559 รายได้สุทธิในไตรมาสที่สองของปี 2017 อยู่ที่ 867,000 ดอลลาร์หรือ 0.12 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดเทียบกับรายได้สุทธิ 753,000 ดอลลาร์หรือ 0.10 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในช่วงปีก่อนหน้า

การประชุมทางโทรศัพท์ในไตรมาสที่สองของปี 2017 และการออกอากาศทางเว็บ

TransAct เป็นเจ้าภาพการประชุมทางโทรศัพท์และการออกอากาศทางเว็บในวันนี้ที่ 3 สิงหาคม 2017 เริ่มเวลา 16:30 น. ตามเวลา ET ทั้งการโทรและ

การออกอากาศทางเว็บเปิดให้ประชาชนทั่วไป หมายเลขการประชุมทางโทรศัพท์คือ 678-825-8259 และหมายเลขประจำตัวการประชุมคือ 54675270 (ในประเทศหรือต่างประเทศ) โปรดโทรห้านาทีก่อนการนำเสนอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่ออยู่

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงการประชุมทางโทรศัพท์แบบสดทางอินเทอร์เน็ตได้ที่www.transact-tech.com (เลือก“ นักลงทุนสัมพันธ์” ตามด้วย“ กิจกรรมและการนำเสนอ”) ประมาณสองชั่วโมงหลังจากการโทรสิ้นสุดลงเว็บคาสต์เวอร์ชันที่เก็บถาวรจะพร้อมใช้งานสำหรับการเล่นซ้ำในตำแหน่งเดิม

มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP

TransAct กำลังจัดให้มีมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP เนื่องจาก บริษัท เชื่อว่าจำนวนเงินเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้อื่นในการประเมินลักษณะต่อเนื่องของสิ่งที่ฝ่ายบริหารของ บริษัท มองว่าเป็นการดำเนินงานหลักของ TransAct บริษัท เชื่อว่ามาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ของ

EBITDA และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ซึ่งนักวิเคราะห์นักลงทุนและคู่แข่งในตลาดของ บริษัท ใช้กันอย่างแพร่หลายตลอดจนผู้บริหารของ บริษัท ในการประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัท บริษัท ใช้มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ภายในเพื่อมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ผลลัพธ์ของธุรกิจหลักของ บริษัท

EBITDA หมายถึงรายได้สุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่ายสุทธิภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย สามารถดูการกระทบยอด EBITDA กับรายได้สุทธิซึ่งเป็นมาตรการทางการเงิน GAAP ที่เทียบเคียงได้มากที่สุดในรุ่นนี้

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วหมายถึงรายได้สุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่ายสุทธิภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและปรับปรุงสำหรับค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ บริษัท ปรับ EBITDA สำหรับค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เนื่องจาก บริษัท ถือว่าค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดซึ่ง

คล้ายกับค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย สามารถดูการกระทบยอด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วกับรายได้สุทธิซึ่งเป็นมาตรการทางการเงิน GAAP ที่เทียบเคียงได้มากที่สุดในรุ่นนี้

EBITDA และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทำให้ บริษัท มีความเข้าใจในแง่มุมหนึ่งของรายได้ก่อนผลกระทบของการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ EBITDA และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอาจเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในการประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัท เนื่องจากมาตรการเหล่านี้ใช้กันอย่า

งแพร่หลายโดยนักลงทุนในการวัดผลการดำเนินงานของ บริษัท โดยไม่คำนึงถึงรายการที่ไม่เกิดขึ้นประจำซึ่งไม่รวมอยู่ในการคำนวณมาตรการดังกล่าว (ii) การวัดทางการเงินที่ผู้ให้กู้และบุคคลอื่นใช้เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ และ (iii) ใช้โดยผู้บริหารของ บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆรวมถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการคาดการณ์การประเมินผลการดำเนินงานทางการเงินและการจ่ายผลตอบแทนจูงใจเกี่ยวกับ TransAct Technologies Incorporated

TransAct Technologies Incorporated เป็นผู้นำระดับโลกในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์และโซลูชันการพิมพ์สำหรับตลาดที่มีการเติบโตสูงรวมถึงโซลูชันร้านอาหารระบบ POS อัตโนมัติคาสิโนและเกมลอตเตอรีโทรศัพท์มือถือและน้ำมันและก๊าซ โซลูชันของ บริษัท ได้รับการออกแบบจากพื้นฐานตามความต้องการของลูกค้าและจำหน่ายภายใต้แบรนด์ AccuDate ™, EPICENTRAL®, Epic®, Ithaca®, RESPONDER และPrintrex®

TransAct มีเครื่องพิมพ์และเทอร์มินัลมากกว่า 3.0 ล้านเครื่องทั่วโลกและมุ่งมั่นที่จะให้บริการอะไหล่และอุปกรณ์เสริมระดับโลกเพื่อรองรับฐานผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้ง ผ่านกลุ่มบริการ TransAct นอกจากนี้ บริษัท ยังให้บริการลูกค้าด้วยวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุสิ้นเปลืองที่ครบถ้วนทั้งทางออนไลน์

ที่http://www.transactsupplies.com และผ่านทีมขายตรง TransAct มีสำนักงานใหญ่ใน Hamden, CT สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมhttp://www.transact-tech.com หรือโทร (203) 859-6800ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทั่วไปสามารถระบุได้โดยการใช้คำศัพท์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเช่น “อาจ” “จะ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “ประมาณ” “คาดการณ์” “เชื่อ” หรือ “ดำเนินการต่อ” หรือคำในเชิงลบหรือคำอื่น ๆ ที่

คล้ายคลึงกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการยอมรับของลูกค้าและส่วนแบ่ง

การตลาดที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศเมื่อเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งที่มีผลิตภัณฑ์ที่กว้างขึ้นและทรัพยากรทางการเงินที่มากขึ้น คู่แข่งของเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด ความสามารถของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสำเร็จ การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ของเรา การพึ่งพาผู้ขายราย

ใหญ่ การพึ่งพาผู้ผลิตตามสัญญาสำหรับการประกอบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเราในเอเชีย ความสามารถของเราในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ความ

สามารถของเราในการสรรหาและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพเมื่อ บริษัท เติบโตขึ้น การพึ่งพาบุคคลที่สามสำหรับการขายนอกสหรัฐอเมริการวมถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปละตินอเมริกาและเอเชีย สภาพเศรษฐกิจและการเมืองในสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปละตินอเมริกาและเอเชีย การยอมรับ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของตลาด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในต่างประเทศ ความพร้อมใช้งานของส่วนประกอบของบุคคลที่สามในราคาที่เหมาะสม สงครามราคาหรือแรงกดดันด้านราคาที่สำคัญอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้า

ซื้อกิจการในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราผลักดันให้มีการยอมรับจากลูกค้ามากขึ้น และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจ

แตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไ

ม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราผลักดันให้มีการยอมรับจากลูกค้ามากขึ้น และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่าง

อย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคตที่อาจ

เกิดขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราผลักดันให้มีการยอมรับจากลูกค้ามากขึ้น และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าว

ถึงในหรือโดยนัยของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct

ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วง

หน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิดMIAMI & DALLAS – ( BUSINESS WIRE ) – ไวน์และสุราของ Southern Glazer (“ Southern Glazer”) – บริษัท จัดจำหน่ายไวน์และสุราที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือประกาศในวันนี้ว่าแผนกขายไวน์และสุราชายฝั่ง – แปซิฟิกโดยเฉพาะซึ่งเป็นตัวแทนของ Diageo ทั่ว 12 รัฐเปิดและ 17 รัฐควบคุมได้รับรางวัลระดับชาติแปดรางวัลและรางวัล Golden Bar ระดับท้องถิ่น 15 รางวัล การได้รับการยอมรับรวมถึงรางวัล Golden Bar Award ผู้จัดจำหน่ายแห่งชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของประเทศซึ่งได้รับรางวัลจาก Coastal Wine & Spirits of Florida

#SGWS ได้รับรางวัลระดับประเทศ 8 รางวัลและรางวัลระดับท้องถิ่น 15 รางวัล @Diageo_NA Golden Bar Awards

ทวีตนี้
งานประกาศผลรางวัลแห่งชาติของดิอาจิโอยกย่องผู้จัดจำหน่ายทั่วสหรัฐอเมริกาในด้านประสิทธิภาพของแบรนด์หลักตลอดจนความสำเร็จในด้านการขายการตลาดและการส่งเสริมการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ งาน Local Awards เป็นการยกย่องการแสดงของบุคคลและทีมชั้นนำในแต่ละแผนกของดิอาจิโอ ผู้ชนะ Golden Bar จะได้รับถ้วยรางวัล 24 กะรัตที่ผลิตโดย บริษัท เดียวกับที่ผลิต Academy Awards มีการมอบรางวัล Diageo Golden Bar Awards ประจำปีครั้งที่ 14 ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมที่ Wynn Hotel and Casino ในลาสเวกัส

รางวัลระดับชาติที่มอบให้แก่ Southern Glazer ได้แก่ :

ผู้จัดจำหน่ายแห่งชาติแห่งปี: Coastal Wine & Spirits of Florida

กัปตันมอร์แกน: ไวน์ชายฝั่งและสุราแห่งฟลอริดา

Tanqueray: ไวน์ชายฝั่งและสุราแห่งฟลอริดา

Ketel One: Pacific Wine & Spirits of Washington

Ciroc: ไวน์แปซิฟิกและสุราแห่งวอชิงตัน

นวัตกรรม: ไวน์ชายฝั่งและสุราแห่งเท็กซัส

Bulleit: Pacific Wine & Spirits of Hawaii

การดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ (Platinum Bar): นายหน้าไวน์และสุราชายฝั่ง – แปซิฟิกแห่งมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์

เจอร์รีริเวโรรองประธานบริหารกรรมการผู้จัดการ Coastal-Pacific Wine & Spirits of America ให้ความเห็นว่า“ จากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและสม่ำเสมอของเรา Southern Glazer สามารถเติบโตไปพร้อมกับดิอาจิโอใน 29 รัฐที่อุทิศตนนับตั้งแต่ความร่วมมือเริ่มขึ้นในปี 2545 การได้รับการยอมรับต่อหน้าเพื่อนร่วมงานของเราเป็นการยืนยันจุดยืนของ Coastal-Pacific Wine & Spirits ในฐานะองค์กรที่ขายดีที่สุดในระดับเดียวกัน”

ในงาน Local Golden Bar Awards ไวน์และสุราแห่งเนวาดาของ Southern-Glazers ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีผลงานสูงสุดในแบรนด์ Innovation ของ Diageo ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการลดลงอย่างมากและการจัดจำหน่ายในแบรนด์ใหม่ ๆ ได้แก่ Crown Royal Vanilla Canadian Whiskey, Ciroc Mango Vodka และ Hilhaven Bourbon

นอกจากนี้บุคคล 15 คนจาก Coastal-Pacific Wine & Spirits Open and Control States ยังได้รับรางวัล Golden Bar Awards อันทรง

เกียรติในสี่ประเภทสำหรับผลงานและความเป็นผู้นำที่โดดเด่นของพวกเขาในช่วงปีงบประมาณ 2017 ของดิอาจิโอในค่ำคืนนี้ไวน์และสุราชายฝั่ง – แปซิฟิกและชายฝั่ง -Pacific Wine & Spirits Brokerage Distributor of the Year Awards ยังมอบให้กับตลาดเปิดและตลาดควบคุมชั้นนำภายในแผนกที่

ปรึกษาการขายแห่งปีAndrea Emmons Coastal-Pacific Wine & Spirits โบรกเกอร์แห่งมิชิแกKeith Johnson Coastal Wine & Spirits of KentuckJohn Cassab Pacific Wine & Spirits of CaliforniKeith Boatright Coastal Wine & Spirits of Texas

ผู้จัดการพื้นที่แห่งปีRon Juarez Coastal-Pacific Wine & Spirits โบรกเกอร์แห่ง OregoCarmine Iacona Coastal Wine & Spirits of

FloridAaron Mitchell Coastal Wine & Spirits of MissourZac George Pacific Wine & Spirits of California

Chain Sales ExcellencCasey Eikmeier Pacific Wine & Spirits of NebraskJennifer Roedell Coastal Wine & Spirits of

MissourMerilee Jenkins Pacific Wine & Spirits of Washington

ความเป็นผู้นJamie เกมส์จีคลับ McGoun Coastal-Pacific Wine & Spirits โบรกเกอร์แห่งอเมริกMichelle Wilham Coastal Wine & Spirits of

IndianAmy Harmon Coastal Wine & Spirits of TexaJason Perry Pacific Wine & Spirits of Californiผู้จัดจำหน่ายไวน์และสุรา

ชายฝั่งแปซิฟิกแห่งปCoastal Wine & Spirits of FloridCoastal-Pacific Wine & Spirits นายหน้าตัวแทนจำหน่ายแห่งปCoastal-Pacific Wine & Spirits Brokers of Oregonคุณริเวโรกล่าวเสริมว่า“ เราโชคดีมากที่มีคนที่หลงใหลและโดดเด่นมากมายที่ทำให้ไวน์และสุราชายฝั่ง

– แปซิฟิกมีความพิเศษ กลุ่มนี้โดดเด่นในหมู่เพื่อน ๆ ว่าเป็นกลุ่มที่ดีที่สุดเกี่ยวกับไวน์และสุราของ Southern GlazeSouthern Glazer’s Wine & Spirits เป็นผู้จัดจำหน่ายไวน์และสุราที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือและเป็น บริษัท ข้อมูลเชิงลึกที่โดดเด่นสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริษัท มีการดำเนิน

งานใน 44 รัฐของสหรัฐอเมริกาและ District of Columbia สมัครแทงบอล UFA เกมส์จีคลับ แคนาดาและแคริบเบียนและมีพนักงานมากกว่า 20,000 คน Southern Glazer เรียกร้องให้ลูกค้ารายย่อยและผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดทำการตลาดขายให้บริการและเพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์ของตนอย่างมีความรับผิดชอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมwww.southernglazers.com ติดตามเราได้ที่Twitter และInstagram @sgwinespirits และบนFacebook ที่ Facebook.com/S SouthernGlazers